ОНЛАЙН
ОБУЧЕНИЕ

Добре дошли в онлайн обучителната
платформата на проект Mind The Data

Обучителната платформа на проект Mind The Data е предназначена за бизнес консултанти. Целта й е да предостави на бизнес консултантите подробни и добре документирани познания по различни аспекти на ОРЗД (Общ регламент за защита на данните), които от своя страна те могат директно да използват в подкрепа на МСП да бъдат в съответствие с ОРЗД и по-важното, да разберат какви са ползите от културата за защита на данните!

Обучителният материал е представен в 3 модула, които са на разположение на английски, български, гръцки, полски и испански език. Модулите включват както теоретично, така и практическо приложимо съдържание.

Можете да ползвате безплатно платформата, като кликнете върху ВХОД КЪМ ОБУЧЕНИЕТО.

ПРОЧЕТЕТЕ УКАЗАНИЯТА

Преди да влезете в платформата Mind The Data, Ви препоръчваме да прочетете кратките указания, като кликнете върху ПРОЧЕТЕТЕ УКАЗАНИЯТА.

От ИЗТЕГЛЕТЕ НАРЪЧНИКА, можете да изтеглите и прочетете наръчника Mind The Data, който предоставя на консултантите, но също така и на ПОО обучителите, които ги обучават, допълнителна помощ за използването на обучителните модули по най-ефективния начин. Наръчникът има ролята на „консултант/обучител“ и също е достъпен на английски, български, гръцки, полски и испански език.

ИЗТЕГЛЕТЕ НАРЪЧНИКА

Кликнете по-долу, за да чуете подкаста mindtheDATA на български, гръцки, полски и испански език. Подкастите ще Ви помогнат да придобиете полезен преглед върху обхвата и целите на проекта, както и върху разработеното обучение и материалите, налични в платформата mindtheDATA.